Hicri : 1 Rebi?'l-Evvel 1439  -  Miladi : 20 Kas?m 2017
Yetim Kime Denir - 6.8.2015
Site Yönetimi
6.8.2015
Okunma Sayısı
1372

Yalnız, eşi bulunmayan tek.
Büyük inci mânâsına gelir.
Babası olmayan çocuk...
Asıl yetim, çocuk doğmadan babası ölendir.
Çocuk bulûğa ermeden ölürse yine yetimdir.
Çocuk bulûğa erdiği zaman yetimlik kalkar.
Çocuk sahih olduğundan bulûğa erdi mi mükellefiyet başlar.
Anası olmayana da öksüzdenir.
Bulûğdan sonra erkek çocukta öksüzlük ref olunur.
Kız çocukta evleninceye kadar bu devam eder.
Bunun sebebi çok mühimdir.
Anası babası olmayana yetimi’l- tarafeyn denir.
Memede iken anası ve babası ölen kız çocuk ve erkek çocuk başkabaşkadır.
Böyle bir kız çocuğu büyüten, kendi evlâtları imiş gibibulûğa kadar bakan, kendi evlâtları gibi evlendirenlerin bütün günahları mağfurdur.

100 hacc sevabı alırlar.

Böyle bir erkek çocuğu büyütenler bulûğa kadar muhakkak îmanile giderler.
Böyle iki ayrı yetimi büyütüp, yek diğeri ile arzulan ileyuva kurduranlar muhakkak cennettedirler.

Bunlar hadîsi şeriftir.

PİÇ:

Farsça bir kelimedir.
Dolaşık birbirine karışmış mânâsınadır.
Piçi pâ: Yengeç.
Bu kelime doğrudan doğruya babaya racidir.
Günah babayadır.

Hülâsa :

Babası belli olmayana veya nikâhsız doğan yavruya piçdiyorlar.
Kadının ırzına geçen erkekdir. Onu cünub yapan erkektir.
Çocuk bazı uzvî sebepler perdesi altında düşer.

Bu, HAKK’ın bir sırrıdır.

Bir de ana ve baba tarafından düşürülür, yapılır.
Bu hâl, HAYY’a karşı gelinip cinâyettir.
Piç, çocuk değildir.
Birleşenlerin levhden ayrılacak ruha edeb hakaretidir.
Bu hakaretin ismidir.
Bir yavruya piç demek en büyük sorgusu ve azabı olan birlâftır.
Bu kelimeyi zihin lügatından silmek lâzımdır.
Rahîm kanserleri, prostat, meme kanserleri, çocuk doğmadanimha edenlerde, zina yapanlarda görülür.

Bu hiç şaşmayan bir hakikatdir.

Yavrunun kabahati nedir?

Mesulü kimdir?

Bu gibi yavruya piç söylemek büyük ve affı olmayan birgünahtır.
Hele doğduktan sonra öldürülme veya sokağa atılma.
Bunu yapanlar cehennem azabına sorgusuz atılırlar...

Burada:

Çocuğun rızkını kesmek sütün mânevî tarafına hakaret, cennetanaların ayağı altındadır haberine isyan vardır.

Bu gibi anaların ayağı cennete basamaz.
ALLAH kadını bambaşka yaratmıştır.
Vücud bakımından,
Ruh bakımından,
Fazıl bakımından...
Erkekler kadındaki fazlın ne olduğunu bilselerdizevcelerinin ayağının altını öperlerdi.
Kadınların ilki HAVVA...

Âdem’in eye kemiğinden halk edildi lâfı rivâyettir,uydurmadır.

Kur’ânda böyle bir eye kemiği hikâyesi yoktur.
Bu lâf bir kıymet ölçüsü değildir.
Böyle olmasaydı HAKK anaların ayağının altına cennetiseremezdi. (sermezdi değil)...
Havva topraktan halk edilmedi.
HAYY’ın tezgâhı olan kadınlar, hayızdan kesildikten sonraçocuk yapamazlar.
HAYY tezgâhı onlardan alınmıştır.

Hayızlı iken kadınlara namaz bağışlanır.
Kaza edilmez.
Kadınlardan imam olmaz.
Cuma namazı kadınlara farz değildir.

Bunların sırrını, hikmetini, kadınlar bilseler secdeden başlarınıkaldırmazlardı.
Erkekler bilseydi böyle kadınların ayaklarının altınıöperlerdi.
Eşlerini hor görüp onlara hakaret eden, dayak atan, eziyeteden erkekler sonsuz bir hesaba çekileceklerdir.

Ne dinden olursa olsunlar.
İster fasık ister münkir olsun, bu hesap hususi birhesaptır.
İstisnası yoktur.
Toz kadar bile...

Tövbesi de yoktur.

Ancak kadın; erkeğinin haberi olmadan, sessiz sözsüz, Hak'tanhakkını helâl ettiğini kimseye ifşa etmeden, ALLAH’tan istemesi şartı ile, Erkekbu hesaptan o da ucuz kurtulabilir belki...

 

Sokağa atılmış bir yavruyu, bir çocuğu, anasız babasız biryetim yavruyu büyütüp bakmak, ind-i ilâhiye’de büyük bir kıymeti vardır.
Bunun kıymetini insanlar hakkı ile bilseler, böyle yavrubulmak için savaş bile ederlerdi.
Bir yavruya ‘piç!’ demek HAKK’a isyan ve küfür ile aynıdır.
Bu kelime hakiki islâmın lûgatında yoktur.
Aman dikkat edin!
Bu kelimeyi kullanmayın!
Cenab-ı HAKK kelâmında ‘yetim’ için: ‘Hor görme!’ buyuruyor.

Yetime verilen kıymet niçindir?

Kıymetin üstünde İlâhi bir kıymettir.
Evlenmelerde dinî nikâh,
Kur’ândaki ‘nikâh olunuz!’ emrine itaat ve hürmetin bir şeklidir.

Boşanma :

Ma’kul, tamiri mümkün olmayan hususlarda her iki tarafınarzusuyla kanunen kaideye uygun olarak yapılır.
Kadın ve erkek ALLAH indinde aynı hakka eşit olarakmâliktir.

‘Boş olsun kelimesi ile erkeklerin sözü muteber değildir.’

 

Resûlü Ekrem boşanmayı tasvip etmemiştir.

Ancak zina, erkek tarafından olsun, kadın tarafından olsunboşanmaya vesile olur.
Aynı zamanda da cezayı müstelzimdir.
İslâmda bu çok ağır cezalardan biridir.
Buradaki ceza da tatbikten ziyâde korku vermek içindir
Emenin emzirene küllü haramdır.
Emzirenin emene nefsi haramdır.

 

Rahmetullahi AleyhDr.Münir Derman

BİZİ TAKİP EDİN :
© 2015 Şeytan İtiraf Ediyor | Her Hakkı Saklıdır. | İzinsiz Kullanılamaz.