Hicri : 1 Rebi?'l-Evvel 1439  -  Miladi : 20 Kas?m 2017
YASİN EKEN - Adem ve İnsan Arasındaki Fark Nacizane
Site Yönetimi
21.7.2015
Okunma Sayısı
1231

Esmaları ile bizimalgıladığımız evreni yaratıp hakimiyeti altına alıp hükmeden ALLAH’a sığınarak;

 

İnsan hamulesinin ademhamulesinden farkını ortaya koymak adına …

 

Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım”demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın?Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler.Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti. Bakara Süresi / 30.Ayet

 

Burada işaret edilen halifeademdir.Adem burada “Kün” emrini alıp kıyama kalkandır.Namaz da neden kıyamvardır bunu da burada düşünmek gerekir.Allah Lemyezel ruhundan bu hamuleye üfledikten(“Sonra onu şekillendirip ona ruhundanüfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar azşükrediyorsunuz!”) Secde Süresi /9.Ayet sonra Adem ile Havva cennete yerleştirilmiştir.

 

Çok dikkat buyrulmalıdır ki ilkaşamada yaratılan Ademdir.Diyeceksiniz peki ya Havva ne zaman yaratıldı ? Havvada ani vahitte yaratılmıştır.Kadın ani vahitte yaratılmıştır.Kadın da anivahitte yaratıldıktan sonra meleklerine hitaben Allah Lemyezel (rahmetiniumarak) şöyle buyurdu.

 

(Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti.Sonra onları meleklere göstererek, “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi banabunların isimlerini bildirin” dedi.) Bakara Süresi / 31.Ayet

 

(Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız.Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz herşeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin” dediler.) Bakara Süresi /32.Ayet

 

(Allah, şöyle dedi: “Ey Âdem! Onlara bunlarınisimlerini söyle.” Âdem, meleklere onların isimlerini bildirince Allah, “Size,göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızıda, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?” dedi.) Bakara Süresi /33.Ayet

 

Sonrasına melekler ademesecdeye çağırıldılar.

 

(Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin”demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis(bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.) Bakara Süresi /34.Ayet

 

Hepsi secde ama İblis etmemiştir.Kibir göstermiş kendisininateş Ademin ise bir balçık olduğunu ateşin balçığa secde etmeyeceğini söyledi.Buradaİblisin anlamadığı veya unutturulan olay secde ettiğinin ademdeki AllahLemyezel’e ait ruh olduğudur.Derhal huzurdan kovulmuştur bu kibrinden dolayı.Dikkatlericezp etmesi için nacizane görüşüm İblis kovulmuştur yok edilmemiştir.Sonrasındacennete bir yolunu bulup girmiştir.

 

Sonsuz semaları korunur birtavan kılan ve masmavi bir nurla dolduran Allah’a sığınarak söylüyorum ki ya dagirilmesine izin verildi.Adem ve Havva İblis ile cennette karşı karşıyagelmişlerdir.kendilerine yasak olana İblis yardımıyla yaklaşmışlar ve yeryüzüneindirilmişlerdir.

 

Bu tayy-i mekan esnasındadikkat edilmeli ki Adem insan mekanına yerleştirilmiştir.İnsanın aslı lamekandadır.Manen (Ruh – Adem ) ve cismen ise (İnsan) farklı farklıdır.Aslı Adem,mekanlı yeni hali ile insan Hindistan Serendib’e indirilmiş, aslı ani vahitteHavva, yaratılan yeni hali ile Allah’ın Hayy Esmasının tezgahı Cidde’yeindirilmiştir.Yıllarca affedilmek için birbirlerini bulmak için gezdilerdurdular.Bu arada unutulmasın Şeytan Aleyhillane de Meysan (Irak’ın güneyindebir bölge) a indirilmiştir.Birbirlerine düşman olarak yeryüzüneindirilmişlerdir.

 

(Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onlarıiçinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de, “Birbirinize düşmanolarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır”dedik.) Bakara Süresi / 36.Ayet

 

Yıllar sonra Allah LemyezelHz.Adem ve Hz. Havva’yı affetmiştir. Onları affettiren Hz.Adem Aleyhisselamın duasıdır.Tövbe etmiş suçu üzerine almış ve nefsine bağlamıştır.Hz.Adem’den sonra gelenpeygamberler de uzak yakın bu tür olaylar da suçu üzerlerine alıp nefislerinezulüm ettiklerini söylemişlerdir.Kuran-ı Azimüşşan da bahsedilmektedir.Erbabıaraştırabilir.

 

İnsan Allah Lemyezel’in tümesmalarının tecellisidir. İnsan bir sırdır. Velev ki şu hadisi kutsi bunudoğrulamaktadır.

 

"İnsan benim sırrımdır, ben de insanınsırrıyım."

 

Adem de bu mekandadır.Birmakine olarak düşünülürse, bu makinenin harekete geçmesi için bir enerjiyeihtiyaç vardır.Gözle görülemeyen ama varlığı bilinen bu enerji insan makinesiniharekete geçirmiştir.

 

Ademi de insanı da yaratanAlemlerin Rabbi Allah Celle Celalühü mekanı içerisine ademi koyup mekanda serbestiyevermiştir.Ama unutulmamalıdır ki bu mekan iç (Nefs) ve dış (Şeytan) etkenlerinekarşı korunmalıdır.Allah Lemyezel’in (Rahmeti Umularak) temiz tutulmalı venasıl verildi ise öylece geri iade edilmelidir.Cennet ve cehennem bunun içinvardır.Cehennem rahmettir.Kıymet verilen her şey temizlendiği gibi kirleninceinsan nasıl banyo yapıp temizleniyor ise adem de o şekilde cehennem banyosunda temizlenecektir.Fazladüşünme yanacağım ben diye.Bazılarına bu ateş bir şey yapmaz hakiki Müslüman danbu ateş kaçar.Çabuk geç üstümden de nurumu söndürme der.Bu bir anddıranlayacağın.

 

(Rabbin dileseydi, insanları (aynı inanca bağlı) tekbir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafadevam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin, “Andolsun kicehennemi hem cinlerden, hem insanlardan (suçlularla) dolduracağım” sözükesinleşti.) Hud Süresi / 118 ve 119.Ayetler

 

Allah Lemyezel (En iyisini obilir) kamer mucizesinde bu insan mekanının parmak uçlarına tüm esmaları iletecelli edip ayı yarmıştır.

 

(Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.) Kamer Süresi /1.Ayet

 

Şimdi burada şuna dikkatçekelim.Uzaylılar ufolar var mı yok mu bu ayet kesin cevap veriyor.Uzaydabirileri varsa kamer mucizesine ters düşer.Allah’ın esmaları var Allah Rahmanve Rahiym’dir zulüm etmez anlayacağın.

 

İnsan ve Adem arasındakielbise nacizane bildiklerimizle biraz değişiyor beyinlerde (Kalemle yazmayıöğreten Allah’a sığınırım yanlış yazmaktan) son peygamber Ahmet Mahmut MuhammedAleyhisselatü Vesselama vahiylerle olaylar daha net görülmektedir.

 

Allah Lemyezel şefaatinenail eyleye … Ümmetim diyecek misin? Ya Rasul Allah

 

Teşbihlerimizde hataolmasından Allah’a sığınarak mafsalların alması için, eğer efendimize indirilenvahiy aslı ile indirilseydi buna hiçbir varlık dayanamazdı.Allah Lemyezel insanmakinesine yükleme yapmak için araya Cebrail Aleyhisselamı koymuştur.Kuran-ıKerim’in aslı “ALLAH” cadır.Rasullahın dilinden mafsallarımıza dökülenArapçadır.Şefaatini umarak Allah Lemyezel’den Cebrail Aleyhisselam vasıtası ilealdığı vahiyleri bize bildiren cihan peygamberi Ahmet Mahmut Muhammed MustafaSallallahu Aleyhisselamdır.Yani ses dalgası halinde bize bildirendir ve ümmidir.Ümmideyince akıllara hemen okuması yazması yok geliyor aslında ümmi demek öğretmeniAllah Lemyezel olan demektir.

 

Doğum, Yaşam ve Ölümlebağlayalım konumuzu.

 

Atıl durumdaki kuvvetler(enerjiler) başka bir kuvvetin ama bu çok güçlü kuvvet emri ile cisimleriharekete geçirebilmektedir.Bir cismin herhangi bir enerji olmadan hareketteolması düşünülemez.Atıl durumdaki enerji neden atıl durumda ne için kullanıyorveya kullanılmıyor bunlarla ilgili hiçbir malumat olmamaktadır.Malumat olsa dainsan idrakinin dışında bir meseledir.Allah Lemyezel bilir en iyisini.

 

Maddenin harekete geçmesiiçin görülemeyen bir güç yüklemesi yapılmaktadır.

 

Ruh dediğimiz şey de acziyetimi belirterek ifade edeyim ki bu görülemeyendir.Tekrar iş tamamlanıncakendisi yükleyen güce yeniden dönmektedir.Ama geldiği gibi gitmelidir.İlkyüklendiği günkü gibi temiz gitmezse ne olur ? Söyledik ya banyo yapar diye…

 

O kadar şerefli bir ümmetizki ah bir kavrayabilsek bunları yazdık okuyorsunuz Allah razı olsun hepinizdende peygamberimizin nazarı akdesi ile bir an göz göze gelen ne halde olurduacaba hiç düşündük mü?

 

 

Sonrasında söz verildiğigibi cesette asıl sahibi toprağa teslim edilmektedir.Şimdi burada durupdururken bir enerji nereden çıkacak nasıl olacak bu diyenler illaki vardır.Onlarda kalplerinin doğumdan ölüme durmadan tıkır tıkır nasıl çalıştığınıkendilerine sorsunlar.

 

"Elhamdü lillâhi rabbil’alemin” Hamd AlemlerinRabbi Olan Allah’adır.

 

Alemden kasıt insandır.Mevlana Celaleddin Rumi

 

Rahmetinle muamele eyleAllahım.

 

AMİN.

BİZİ TAKİP EDİN :
© 2015 Şeytan İtiraf Ediyor | Her Hakkı Saklıdır. | İzinsiz Kullanılamaz.